Tổng hợp sự kiện hàng năm

Giao hữu Cờ tướng Việt - Trung

Tiếp tục truyền thống hàng năm, đội Cờ Tướng Trung quốc đã sang thăm và thi đấu với đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ đài Huy Công và Nhà Văn hóa thanh niên thành phố.

{include_content_item 290}