Thứ 306102015

Last updateThứ 3, 29 09 2015 10am

Bài viết

Share/Save/Bookmark

Giao hữu Cờ tướng Việt - Trung

Tiếp tục truyền thống hàng năm, đội Cờ Tướng Trung quốc đã sang thăm và thi đấu với đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ đài Huy Công và Nhà Văn hóa thanh niên thành phố.

{include_content_item 290}